O podlogama za cijepljenje

PODLOGE ZA TREŠNJU

DIVLJA TREŠNJA – vrapčara (Prunus avium)

Prunus avium

Kompatibilitet između divlje trešnje i sorti trešanja je zadovoljavajući. Prikladna je podloga za nešto teža tla uodnosu na sjemenjak rašeljke. Osim toga treba istaći da je korijen ove podloge vrlo tolerantan na gljive Phytophthora spp. i Armillaria mellea, osjetljiv na Pseudomonas spp. i Verticillium, dok je osrednje osjetljiva prema raku korijena (Agrobacterium tumefaciens). Na njoj  cijepljene sorte trešanja i višanja kasnije dolaze u produktivnu dob, a zatim redovito i obilno rađaju.

RAŠELJKA (Prunus mahaleb)

Na njoj cijepljene sorte trešanja i višanja imaju slabiju bujnost nego na divljoj trešnji, a ranije dolaze u produktivnu dob. Osim toga ova podloga dobro podnosi i karbonatna tla. Inače su na rašeljki stabla nešto kraćeg vijeka negonadivljoj trešnji. Korijen je tolerantan na Pseudomonas spp., srednje osjetljiv na Agrobacterium tumefaciens, a osjetljiv na Phytophthoru spp, ali se ta bujnost osjetno smanjuje nakon 5-6. godine. Na ovoj podlozi može se postizati srednje gusti sklop od 300 – 400 sadnica /ha. MaxMa Delbard 60 Brokforest (Prunus mahaleb x Prunus avium). Ova podloga je nastala križanjem između rašeljke i divlje trešnje. U rasadniku je bujnost na početku slična onoj od Prunus mahaleb. Dobro se ukorjenjuje. Korjenova mreža je vrlo dobro razgranata, a rasprostire se dosta duboko. Ne razvija puno korijenovih izdanaka,katkada je bez izdanaka, a dobro učvršćuje stabla u tlu. Dobro se prilagođavarazličitim tlima, uključujući i nešto malo teža tla. Uspijeva i na karbonatnim tlima, jer je otporna prema fero-klorozi. Ima dobar afinitet sa velikim brojem sorata (Burlat, Van, Stark Hardy Giant, Napoleon). Podloga utječe na jakorazgranjavanje i stvaranje velike rodne površine u krošnji. Prikladna je kao podloga za uzgoj trešanja u srednjegustom sklopu.

GISELA 5®

Ova podloga je posljednjih godina postala najpopularnija slabo bujna podloga za trešnju u svijetu. U Njemačkojje to najkorištenija podloga sa udjelom od oko 50% u novim nasadima trešnje (Franken – Bembenek, 2005). Razmnožava se mikropropagacijom. Treba plodnija zemljišta te ne podnosi teška i glinovita zemljišta. Osjetljiva je na sušu te je obavezno navodnjavanje u područjima sa manje od 450mm padalina. Otporna je na zimske mrazeve te daje bolje rezultate u područjima sa prohladnom klimom ili na nešto većim nadmorskim visinama (Luglii Basi,2010). Ukorjenjavanje je osrednje pa se preporučuje korištenje armature, posebno na lakšim pjeskovitim tlima. Ima dobar afinitet sa većinom sorti trešnje. Pogodna je za gustu sadnju 800 – 1000 stabala/ha pa i više. Cijepljene sorte prorode u drugoj godini, a punu rodnost dosegnu u petoj godini.

GISELA 6®

Ova srednje bujna podloga se bolje adaptira na tlo od Gizele 5. Bolje podnosi sušu, uspjeva na manje plodnim tlimate podnosi teža i glinovita tla tako da nije pogodna za toplu klimu kao što je u mediteranskim zemljama (Lugli i Basi, 2010). Otporna je na rak korijena (Agrobacterium tumefaciens), a malo osjetljiva na kozičavost (Blumeriella jaapii). Poželjno je korištenje armature barem prvih par godina nakon sadnje. Sorte na ovoj podlozi rano dolaze u rod i dobro rađaju te imaju dobru krupnoću ploda. Pogodna je za sklop sadnje od 600 – 800 stabala/ha.

 

odnos bujnosti

 

PODLOGE ZA MARELICU I ŠLJIVU

MYRABOLANA 29 C

Podloga je nastala u SAD-u klonskom selekcijom Prunus cerasifera. Pokazala se vrlo prilagodljiva na temelju pokusa u različitim ekologijskim uvjetima te na različitim tipovima tla, uključujući sušna i karbonatna. Također ima dobru rezistentnost korijenja prema asfiksiji. Osim toga ima dobar afinitet sa različitim sortama marelice i šljive. Na ovoj podlozi su marelice i šljive vrlo bujne, dobro rode, rano dolaze u rod i imaju dobru veličinu plodova.

* preuzeto sa www.poljinos.hr

Podloge trešanja G5, G6, MAXMA i SANTA LUCIA proizvedene su mikropropagacijom u laboratoriju kulturom meristema, a zatim u plasteniku i mrežarniku. Podloge su zato slobodne od virusa, virus free, bakterija i drugih patogenih organizama. Savršeno su zdrave. Pupove nabavljamo od kontroliranih-nadgledanih čuvara sorti iz matičnih nasada trešanja, uglavnom iz Italije i Nizozemske. Ishodišni materijal garantira točnost sorte i zdravu sadnicu.

SADNICE TREŠANJA CIJEPLJENE SA GORE NAVEDENIM SORTAMA NA PODLOGAMA GISELA 5, GISELA 6, COLT, PRUNUS AVIUM (DIVLJA TREŠNJA), MAXMA 14, SANTA LUCIA (SL 64)  I RAŠELJKA MOŽEMO PROIZVESTI PO VAŠOJ NARUDŽBI.