Mehanizacija i oprema plantaže

Svaka moderna plantaža voća, pa tako i plantaža trešanja, mora zadovoljavati uvjete u tehnološkom smislu kako bi mogla odgovoriti na potrebe današnje intenzivne proizvodnje. Osim standardne opreme voćnjaka u koju se ubrajaju putevi, struja, voda, protugradne mreže, drenaža, sistemi navodnjavanja, objekti za alat i zaštitna sredstva, objekti za dnevi boravak i sanitarni čvor i slično, postoji niz sofisticiranih strojeva koji mogu pomoći u povećanju učinkovitosti rada na plantaži, a time direktno utjecati i na rezultate proizvodnje i isplativost, odnosno profit.

Ovo su neka od tehnoloških poboljšanja koje standardno koristimo na plantaži:

Priprema rupa za sadnju trešanja


YouTube Preview Image

 

Protukišne folije

Samohodna platforma za berbu i druge namjene

– stikom se dijelovi platforme prilagođavaju voćki horizontalno i vertikalno, po potrebi.

 

Lovac na mraz u radu na plantaži trešanja

– štiti voćnjak od mraza do -7°C

 

Traktor sa atomizerom

Malčer

Platforma za rad u voćnjaku

– razne namjene, npr. montaža opreme

Sanjke za berbu

Navodnjavanje

Plantaža koristi vodu iz vlastite akumulacije.

akumulacija