Početak vegetacije novoposađenog nasada (travanj 2010)

Comments are closed.