PRVA BERBA PLODOVA VRLO RANE SORTE TREŠNJE BONANDI PRECOCE U KONTINENTU HRVATSKE

Prva berba plodova sorte trešnje BONANDI PRECOCE u Hrvatskoj, evo nekoliko fotografija.

BONANDI PRECOCE je rana, krupna i ne puca na kiši kao što pucaju druge rane sorte koje dozrijevaju u isto vrijeme kao i BONANDI PRECOCE.

Ta osobina je komercijalno iznimno važnar.