Sadnice trešanja – stalna ponuda

Primamo REZERVACIJE ZA KUPNJE SADNICA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH NASADA. Mali kupci mogu se javiti u studenom  kada vadimo sadnice.

Vaše narudžbe i upite primamo na broj mobitela: 091 251 64 71, a javite se možete i na opg.tresnja@gmail.com ili putem kontakt forme.

Detalje o sortama možete pogledati ovdje.

Primamo  narudžbe za sadnice trešanja cijepljene na podlogama GISELA 5, GISELA 6, MaXMa 14, MaXMa 60 I COLT. Sadnice je poželjno naručiti dvije do tri sezone ranije.

Sorte sadnica trešanja Vrijeme zriobe Podloga Gisela 5 Podloga Gisela 6 Podloga Colt Podloga Prunus avium Podloga MaXMa 14 Podloga MaXMa 60
RITA 15. svibnja
EARLY BIGI 18. svibnja
SWEET EARLY 22. svibnja
EARLY BURLAT* 25. svibnja
ISABELA (samooplodna) 05. lipnja
GIORGIA 10. lipnja
BING 13. lipnja
SUNBURST (samooplodna) 16. lipnja
GARNET 18. lipnja
SUMMIT 20. lipnja
VEGA 22. lipnja
LAPINS (samooplodna) 25. lipnja
KORDIA 28. lipnja
REGINA 01. srpnja
SWEET HEART (samooplodna) 05. srpnja
LATE LORRY 10. srpnja

*EARLY BURLAT sorta je tzv. nulta sorta trešnje jer se vrijeme – termin zriobe svih drugih sorti trešanja računa u minus ili plus dana u odnosu na zriobu EARLY BURLATA.

 

MALI SAVJETI I SUGESTIJE:

Sadnice trešanja na slabo bujnoj podlozi Gisela 5 (G 5) sade se na razmak od 0,5 do 1,8 m unutar reda, te na razmak od 3,8 do 4 m između redova (među red). Poželjna je mogućnost navodnjavanja. Puni rod je u petoj vegetaciji, petoj godini starosti.

Sadnice trešanja na srednje bujnoj podlozi Gisela 6 (G 6) sade se na razmak od 2 do 2,5 m unutar reda, te na razmak od 4 do 5 m između redova. Bujnija je od G 5, razvija jači korijen te bolje podnosi sušu. Poželjna je mogućnost navodnjavanja zbog postizanja vrhunskih rezultata. Puni rod je peta do šesta godina starosti.

Uzgojna-rodna visina trešanja cijepljenih na podlogama G 5 i G 6 je od 2,2 do 3 m. Visina stabala trešanja održava se zimskom rezidbom. Redovna rodnost se održava zimskom i ljetnom rezidbom nakon berbe trešanja. Zimsku rezidbu najbolje je obaviti tri do četiri tjedna prije kretanja vegetacije. Ove podloge ne podnose jako vlažna i slabo propusna teška tla. Zahtijevaju puno pažnje i rada. Pogodne su za plantažni uzgoj i za uzgoj na okućnici.

Sadnice trešanja na srednje bujnoj podlozi Colt sade se na razmak 3-4 m unutar reda, te 5-6 m između redova. Uzgojna-rodna visina je 3-4 m, može i do 5 m. Bujnija je od G 6. Dobro podnosi sušu ali i teža i vlažnija tla. Za vrhunsku kvalitetu-krupnoću ploda treba navodnjavati nasad. Puni rod je 7-8 godina starosti. Pogodne su za plantažni uzgoj i za uzgoj na okućnici ili uz vikendice.

Sadnice trešanja na bujnoj podlozi Prunus avium, sjemenjak divlje trešnje, sade se na razmak od 4-5 m unutar reda, te 6-7 m između redova. Uzgojna-rodna visina je 3-5 m. U slučaju plantažnog uzgoja formira se neki od uzgojnih oblika. Rodna visina može biti i slobodna, voćka sama formira visinu rodnosti. U tom slučaju razmaci sadnje moraju biti veći. Tada ih ne treba rezati, osim suhe grane u kasnijim godinama života voćke. Prirodno formiraju pravilnu krošnju. Prvi simbolični urod je u četvrtoj ili petoj godini, a puni rod je između devete i desete vegetacije. Ako je sadimo u slobodnom uzgoju na velikim razmacima sadnje urod u daljnjim godinama postepeno raste kako se razvija krošnja. Vrlo dobro podnosi sušu. Prve četiri do pet godina dobro je zalijevati sadnice u razdobljima suše. Pogodne su za okućnice, vikendaški uzgoj, ali se mogu i plantažno uzgajati. Dobro podnose i teža i vlažnija tla.

Sadnice trešanja na srednje bujnoj podlozi MaXMa 14 Delbard Brokforest sade se na razmak 2-3,5 m unutar reda i 4-6 m između redova. Uzgojna-rodna visina je od 2,6 do 4 m. Voli dobro ocjedita lakša, rastresita pa i skeletna tla. Ne podnosi teška i previše vlažna tla.

Sadnice trešnje na bujnoj podlozi MaXMa 60 manje su bujnosti od sadnica cijepljenih na podlozi Prunus avium. Bujnije su od trešanja cijepljenih na COLT-u. Manji su i razmaci sadnje, 3,5-4,5 m unutar reda i 5-6 m između redova. Kao i sve trešnje voli dobro ocjedita lakša, rastresita pa i skeletna tla. Podnosi teža i vlažnija tla.

Podloga na kojoj je cijepljena bilo koja sorta trešanja mora odgovarati faktoru kiselosti tla – pH faktoru tla. Podloga mora odgovarati osobinama tla. Inače neće biti uspjeha u uzgoju.

Sadnicama trešanja cijepljenim na podlogama G 5, G 6, Colt i Prunus avium odgovaraju tla kisele i neutralne reakcije, odnosno pH faktor od 5 do 7.

Sadnice trešanja cijepljene na podlogama MaXMa 14 Delbard Brokforest i MaXMa 60 pogodne su za tla blago kisele, neutralne do lužnate reakcije ( pH faktor OD 6 DO 8) Vole lakša, propusna pa i skeletna tla. Ne podnose jako vlažna tla. Obje podloge odgovaraju većinom za slabo kisela i puno češće lužnata tla Dalmacije, otoka, Hrvatskog primorja, Istre i Hercegovine. Ali česta su takva tla i u kontinentu kao na Plešivici pokraj Jastrebarskog, dijelovima Kašine iznad Sesveta i Svetog Ivana Zeline, u Međimurju, Podravini, južno od Osijeka, u dijelovima Baranje na Banovu brdu itd.

Tlo koje ima faktor kiselosti pH7  je neutralne reakcije – tzv. idealno tlo. Tla koja imaju vrijednost pH nižu od 7 su kisela tla. Tla sa pH vrijednosti iznad 7 su lužnata tla.
Što je pH faktor manji to je tlo kiselije. Kisela tla treba za sadnju pripremiti – smanjiti kiselost kalcifikacijom mljevenim vapnencem, dolomitom ili hidratiziranim vapnom. 
Što je pH faktor veći  tla su lužnatija. Kod lužnatih tala bitan je i sadržaj, odn. postotak aktivnog Ca (kalcija) kojeg ne bi smjelo biti više od 6%.  Jedino podloga Prunus mahaleb (Rašeljka) može podnijeti do 10% aktivnog Ca u tlu.
Zato je prije sadnje nasada trešanja potrebno obaviti kvalitetnu kemijsku analizu tla u ovlaštenom laboratoriju. Rezultati kemijske analize tla koristit će pri izboru podloge koja odgovara kvaliteti i osobinama tla. U slučaju izbora neodgovarajuće podloge nasad  će se nakon nekoliko godina iznenada posušiti iako se u početku dobro razvijao.
Rezultati analize tla koriste se i pri izradi preporuka za pripremu tla za sadnju koja uključuje i meliorativnu grojidbu i eventualnu kalcifikaciju tla.

 

Bez obzira na kojoj su podlozi cijepljene trešnje vole lagana propusna tla, a dobro podnose i nešto teža tla koja su ocjedna, gdje ne leže površinske vode.

SVE SORTE TREŠANJA U NAŠOJ PONUDI SU PROVJERENE U PROIZVODNJI I IMAJU DOKAZANE DOBRE OSOBINE I KRUPNE PLODOVE.